Nadmorski Park Krajobrazowy​

Nadmorski Park Krajobrazowy nad morzem powstał w 1978 roku, jako jeden z pierwszych tego typu parków w Polsce. Zajmuje powierzchnię blisko 19 tys. hektarów, a rozciąga się przez cały Półwysep Helski po Białogórę.

Dębki mają to szczęście, że znajdują się w pasie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki temu ich walory turystyczne są jeszcze większe. Piękna, długa i szeroka plaża to nie wszystko. Wydmy i sosnowy las przybrzeżny, miejscami mieszany, tworzą niepowtarzalny klimat.

Nadmorski Park Krajobrazowy – obszar i lokalizacja

Nadmorski Park Krajobrazowy zajmuje dokładnie powierzchnię 18 804 ha, z czego prawie 60% jego powierzchni stanowią wody Zatoki Puckiej Wewnętrznej. Park rozciąga się na cały Półwysep Helski oraz wybrzeże od Władysławowa do Białogóry.

NPK powołano, by zachować bioróżnorodność tego unikalnego nadmorskiego krajobrazu oraz bogactwa przyrodniczego, ale również kulturowego. Ochroną objęto więc niskie wybrzeża zalewowe, tereny nizinno-torfowiskowe, wydmy i klify. Na terenie parku i jego otuliny utworzono 13 rezerwatów przyrody (Przylądek Rozewski, Słone Łąki, Widowo, Bielawa, Babnica, Beka, Białogóra, Długosz Królewski w Wierzchucinie, Dolina Chłapowska, Mechlińskie Łąki, Piaśnickie Łąki, Zielone, Helskie Wydmy), 5 użytki ekologiczne, 1 stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej oraz obszary Natura 2000.

Wakacyjna przygoda nad morzem - Dębki nad morzem
Nadmorski Park Krajobrazowy - DĘBKI

Pod ochroną​

Narodowy Park Krajobrazowy to oczywiście nie tylko flora. Występują tu: mewy, bataliony, myszołowy. W wodach spotkać można skorupiaki, mięczaki, okonie i węgorza. Natomiast Zatoka Pucka jest akwenem foki szarej. Pod ochroną znajdują się rośliny m.in.: aster solny, mikołajek nadmorski, malina moroszka. 40% lądowej NPK stanowią lasy, w tym również bór bażynowy, czyli sosnowy bór rosnący na nadmorskich wydmach szarych. Lasy te umacniają wydmy i klify.

Na terenie parku znajdują się też cenne zabytki związane z folklorem kaszubskim i osadami rybackimi. Pierwsze osady pojawiły się w obszarze parku 2,5 tys. lat p.n.e. Pierwsza wzmianka z 1198 roku dotyczy Helu. Później w zapisach historycznych odnaleźć możemy informacje o Pucku. Na tle NPK wyróżnia się wieś Karwieńskie Błota, w której uwagę zwraca układ przestrzenny miejscowości. Ważne kulturowo są też takie miejscowości jak: Rewa, Karwia, Rozewie, Jastarnia, Kuźnica, Swarzewo.

Nadmorski las w Dębkach

NPK można przemierzać nie tylko piechotą, ale oczywiście rowerem. Trasy rowerowe z Dębek zaprowadzą rowerzystów m.in. do Karwi i Białogóry. Dębki znajdują się w sąsiedztwie Rezerwatu Białogóra, Piaśnickie Łąki i Widowo. Ten pierwszy charakteryzuje się występowaniem lasu bagiennego. Drugi jak sama nazwa wskazuje to m.in. pięknie zachowane łąki przy dorzeczu Piaśnicy. Rezerwat Widowo urzeka z kolei wydmami, nieckami oraz lasami dębowo-sosnowymi.

Domki do wynajęcia - Dębki nad morzem
Scroll to Top